Bruggen & Sluizen

Ook in Friesland: bruggen en sluizen
Als u vaart, ontkomt u er niet aan: bruggen en sluizen in Friesland. Ook in Friesland moet u met uw motorboot deze bruggen en sluizen passeren om vervolgens uw tocht over het water voort te zetten. Almanak 2 en de ANWB-kaarten informeren u precies over waar u bruggen en sluizen in Friesland kunt tegenkomen en waarmee u daar rekening moet houden.
Zie ook www.fryslan.nl/bedieningstijden 

Bruggen
In Almanak 2 zijn bruggen en doorvaarthoogtes aangegeven bij de betreffende plaats-en waternamen. Ook de ANWB-waterkaarten tonen u waar bruggen zijn en wat de doorvaarthoogte daarvan is. De letter H verwijst naar een vaste brug, de letters BB naar een beweegbare brug. De doorvaarthoogte van uw motorjacht wordt berekend vanaf de waterspiegel tot het hoogste punt, exclusief inklapbare of verwijderbare delen als draagrekken, masten en dekken. Doorgaans regelen lichtsignalen de doorvaart bij beweegbare bruggen en scheepvaarttekens (roodwitte borden) die bij vaste bruggen.Bruggeld betaalt u bij veel gemeentelijke bruggen. De tarieven vindt u in Almanak 2 of bij de brug die u moet passeren. Houdt u altijd voldoende muntgeld bij de hand voor de klomp aan de hengelstok.

Sluizen
Ook sluizen onderbreken uw vaartocht tijdelijk. In Almanak 2 en op de ANWB-waterkaarten vindt u de lengte en breedte van alle sluizen. Omdat het hoogteverschil doorgaans gering is, levert de doortocht weinig problemen op. Geeft de sluiswachter een teken, dan vaart u de sluis binnen. Voorkom schade aan uw motorjacht door stootkussens te plaatsen, de lijnen gereed te houden en de aanwijzingen van de sluiswachter op te volgen. Het kan erg druk zijn in een sluis.Nog enkele tips. Bevindt zich beroepsvaart in de sluis, wacht dan tot het water tot rust is gekomen en vaar pas uit nadat het vrachtschip de sluispoort is gepasseerd. Geef ieder bemanningslid een vaste taak, gebruik geen boothaak, houdt uw handen niet tussen motorjacht en sluismuur en spring niet vanaf de boot op de sluismuur. Als u deze tips in acht neemt, komt alles goed.